חזון ארגון הרוקחות

 

בדצמבר 2009, רענן ארגון הרוקחות בישראל את החזון על פיו הוא פועל

בהחלטת המועצה האחרונה אושר נוסח החזון והוא מוצג בפניכם

  

  

זהות

ארגון הרוקחות בישראל הינו ארגון המאגד ומייצג את כלל רוקחי ישראל

 

 

מטרות

  • הארגון, הרואה ברוקח חולייה משמעותית בשרשרת שירותי הבריאות במדינת ישראל, יפעל לחיזוק מעמדם ותדמיתם של הרוקחים ומקצוע הרוקחות בעיני הציבור בישראל ולרווחת אזרחי ישראל וקידום הבריאות, הכל תוך שמירה על כללי אתיקה ומקצוענות ומתוך אחריות עמוקה לרווחת החולה והחברה.

 

  • בין מטרותיו יפעל הארגון להעמקת הידע המקצועי, העיוני והמעשי, של הרוקחים ויישומו הלכה למעשה בכל תחומי העשיה הרוקחית בהתאם להתפתחויות המקצועיות, הרפואיות והחברתיות בארץ ובעולם.

 

  • הארגון יפעל למימוש וייצוג האינטרסים המשותפים לרוקחים ולחיזוק הקשר בינם ובין גופים מתחומי הבריאות, האקדמיה והממשל. בתוך כך, יפעל הארגון וייזום תיקוני חקיקה, קידום מחקרים והתמודדות עם שאלות אתיות בתחום מקצוע הרוקחות.