כנסי ארגון הרוקחות

 

"רוקחות מותאמת אישית"

תמונות מהכנס השנתי ה-17 של ארגון הרוקחות בישראל

יום רביעי, 21/12/2016, מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א 

 

 TP 0335 TP 0130 TP 0119 TP 0167 TP 0193 TP 0089 TP 0090 TP 0076 TP 0082 TP 0069 TP 0067 TP 0063 TP 0065 TP 0056 TP 0059 TP 0044 TP 0047 TP 0029 TP 0035 TP 0015 TP 0020 TP 0197 TP 0122 TP 0206 TP 0200 TP 0304 TP 0282 TP 0285 TP 0207 TP 0270 TP 0201 TP 0104 TP 0114 TP 0099 TP 0102 TP 0094 TP 0096 TP 0341 TP 0353 TP 0363 TP 0367 TP 0414 TP 0415 TP 0418 TP 9941 TP 9945 TP 9943 TP 9944 TP 9946 TP 9948 TP 9950 TP 9997 TP 9953 TP 9962 TP 0330