האם רוקחים ואחיות יכולים לרשום מרשמים בצורה אפקטיבית בדיוק כמו הרופאים?

 

מתן מרשם על ידי רוקחים ואחיות שעברו הכשרה מתאימה, נותן תוצאים דומים למתן של מרשם על ידי רופאים, לפחות מבחינת הניהול של המטופלים הכרוניים. סקירת Cochrane שבוצעה כללה בתוכה תוצאים קליניים ושביעות רצון של מטופלים ב-45 מחקרים של אחיות או של רוקחים שרשמו בהשוואה למרשמים של רופאים. רוב המחקרים היו של ניהול הטיפול הכרוני של המטופלים במסגרת הביקור במרפאות בקהילה ב-25 מדינות מארה"ב ו-6 מדינות בממלכה המאוחדת.

רושמי המרשמים העצמאיים ב-NHS  כוללים בתוכם לא רק את האחיות והרוקחים, כפי שמצויין בסקירה, אלא גם מקצועות נוספים כגון: אופטומטריסטים ופיזיותרפיסטים. בהיעדר רופאים בעלי מומחיות ייחודית, הרישום של המרשמים על ידי מקצועות בריאות אחרים יכול להקל על עומס העבודה, אך יש לקחת בחשבון את הבטיחות, הזמן והעלויות הנדרשות לשם ביצוע ההכשרה הנ"ל.

למה נדרש לבצע מחקר בנידון?

רישום על ידי אנשי מקצועות הבריאות שאינם רופאים קיים בממלכה המאוחדת החל משנת 2006. אחיות, רוקחים, רופאי שיניים ועוד אנשי מקצועות בריאות אחרים, יכולים לעבור הכשרה מתאימה ולהיהפך לרושמי מרשמים עצמאיים. משמעות הדבר היא שהם יכולים לרשום כל תרופה שנכללת במסגרת ההכשרה שלהם. מוערך שקיימות כ-19,000 אחיות רושמות בממלכה המאוחדת ועוד הרבה רושמי מרשמים אחרים ממקצועות הבריאות השונים כגון: אופטומטריסטים, פזיותרפיסטיים, שרושמים מרשמים תחת ההשגחה של רופאים.

רישום תרופות עצמאי או תחת ההשגחה של רופא נתפס כדרך לשפר את הזמינות לטיפול התרופתי, "שחרור" הזמן של הרופאים ומיצוי הכישורים של בעלי מקצועות בריאות אחרים, כגון: הרוקחים והאחיות. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם רישום עצמאי של תרופות נתן  תוצאות טובות בהשוואה לרישום שבוצע על ידי רופאים.

מה המחקר בדק בפועל?

מדובר פה בסקירת Cochrane שכללה 45 מחקרים שהשוו את הרישום של הטיפול התרופתי שבוצע על ידי הרופאים לרישום טיפול תרופתי על ידי אנשי צוות בריאות אחרים. עיקר הפוקוס היה על רושמי המרשמים העצמאיים, שיכולים להתחיל/ לשנות/ להפסיק טיפול בתרופה ללא השגחה צמודה של הרופאים. רוב המחקרים התייחסו לניהול  הטיפול הכרוני במסגרת הטיפול במרפאות בקהילה.
44 מחקרים היו רנדומאליים, מבוקרים, מחקר אחד היה מבוקר בלבד ועוד אחד היה מחקר שבדק את המצב לפני ואחרי. רושמי המרשמים היו אחיות ב-26 מחקרים ורוקחים ב-20 מחקרים.

25 מחקרים בוצעו בארה"ב, 6 בוצעו בממלכה המאוחדת ועוד מחקרים בוצעו באוסטרליה, קנדה, אירלנד והולנד. 4 מחקרים היו ממדינות בעלות הכנסה נמוכה יותר (קולומביה, צפון אפריקה, אוגנדה ותאילנד). האיכות של הממצאים נחשבה בדרך כלל כבינונית- גבוהה.

מה היו הממצאים? התוצאים של המטופלים אחרי הרישום של הרוקח/ האחות היו דומים לרישום על ידי רופא. לדוגמא:

-        לחץ הדם:  מטופלים שקיבלו מרשמים מאחיות או מרוקחים היו עם ערכי לחץ דם סיסטולי נמוכים יותר בהשוואה למטופלים שקיבלו מרשם מרופאים.
 (
(-5.31 mmHg, 95% C.I -6.46 to -4.16 ב-12 מחקרים, שכללו בתוכם 4,229 משתתפים.

-        כולסטרול: מטופלים שקיבלו מרשמים מאחיות או מרוקחים היו עם ערכי LDL (low density lipoprotein cholesterol)  נמוכים יותר בהשוואה למטופלים שקיבלו מרשם מרופאים.
(
-0.21 mmol/L, 95% C.I -0.29 to -0.14) ב-7 מחקרים, שכללו בתוכם 1,469 משתתפים.

-        רמות הסוכר: מטופלים שקיבלו מרשמים מאחיות או מרוקחים היו עם ערכי המוגלובין מסוכרר (HbA1C נמוכים יותר)- זוהי מדידה ארוכת טווח המעידה על מידת השליטה של הסוכר, וזאת בהשוואה לתרופות שנרשמו על ידי הרופאים.

(-0.62%, 95% C.I -0.85% to -0.38%) ב-6 מחקרים קליניים עם 775 משתתפים.

-        היצמדות המטופלים לטיפול התרופתי, שביעות הרצון של המטופלים ואיכות החיים, גם הם היו פרמטרים ניתנים להשוואה בין מתן מרשמים על ידי אחיות ורופאים בהשוואה למתן מרשמים על ידי הרופאים.

-        לא הייתה הוכחה מספקת על מנת להגיד האם מתן מרשם עצמאי חסך זמן של רופאים או הוריד את תופעות הלוואי של הטיפול התרופתי.

מה הגיידליינים הנוכחיים אומרים על הנושא?

הרישום בממלכה המאוחדת על ידי אנשי מקצועות הבריאות שאינם רופאים, מלווה ברגולציה. בין הקבוצות הבאות יכולות לעבור קורסים המאושרים על ידי רשויות הבריאות במטרה לרשום מרשם עצמאי נכללים: רופאי שיניים, אחיות, רוקחים, אופטומטריסטים, פיזיותרפיסטים. רושמי המרשמים העצמאיים יכולים לרשום כל תרופה (מלבד  אופיאטים לטיפול בהתמכרות).

מה הן ההשלכות?

הסקירה מספקת הבטחה שרושמי מרשמים עצמאיים שעברו הכשרה, יוכלו לרשום מרשמים בצורה אפקטיבית כמו הרופאים עבור מטופלים כרוניים. האחיות והרוקחים שרושמים את המרשמים יכולים להוות תוספת מועילה לשירות של ניהול המחלות הכרוניות , למשל: בקליניקות של ניהול לחץ דם או מחלת הסוכרת. עם זאת, עדיין לא ברור מהסקירה הנוכחית, האם רישום מרשמים על ידי המקצועות הללו חוסך עלויות כלליות כאשר לוקחים בחשבון את הפקטורים של הזמן והאימון שכרוכים בהם. בעוד שהמספרים של תופעות הלוואי בין רושמי המרשמים העצמאיים ואלו שכפופים לרופאים היו דומים, המידע הקיים על תופעות הלוואי היה מוגבל באופן יחסי. כמו כן, המגוון של המדידות שהיה מצוי בשימוש במחקרים השונים, הופך את ההשוואה בין  המחקרים למאוד קשה.

לסיכום, הסקירה הנוכחית מאמתת את מה שהרבה אנשים האמינו בו וראו מהפרקטיקה הרפואית. אחיות ורוקחים, שעוברים את ההכשרה המתאימה לרשום מרשם באופן עצמאי, יתנו את אותם התוצאים הקליניים כמו הרופאים, כאשר מדובר על מטופלים כרוניים. נכון להיום, קבוצה רחבה יותר של אנשי מקצועות הבריאות נכללת תחת הקטגוריה של רושמי מרשמים עצמאיים בקליניקות של רפואה דחופה/ ניהול כרוני של מחלות.

למקור - לחץ כאן

סיכמה: ד"ר יעל צנציפר שטרייכמן