קורס עקרונות הטיפול התרופתי באוכלוסיה הגריאטרית

 

 

                 לסילבוס  - לחצו כאן

25.10.17.1

 לסילבוס  - לחצו כאן

 

קצת תמונות מהקורס...

4.1.34.1.44.1.24.1.1