Pradaxa במטופל מבוגר (מעל גיל 80):

מ', מטופלת מבוגרת בת 82.

 

שוחררה מאשפוז עם אבחנה של DVT והוחל לה טיפול ב-Pradaxa 150mg*2/day.

הרופאה המטפלת במסגרת היום יומית חששה מדימום כי חשבה שהמינון גבוה מדי ולכן החליטה להפחית את המינון ל- Pradaxa 150mg*1/day.

 

לפי Micromedex:

Tmax=1-6 hours, T0.5=12-14 hours, המשמעות במתן Pradaxa רק פעם ביום: סיכון לקרישיות יתר.

עלון לרופא (לינק):

חולים בני 80 ומעלה יטופלו במינון של 110mg*2/day, לכן זה המינון שמומלץ למטופלת שלנו. הומלץ על תיקון המינון למטופלת לרופאה והמלצה זו התקבלה, המינון שונה ל- Pradaxa 110mg*2/day.