ניירות עמדה

  

1. המלצות לשת"פ בין רפואה ורוקחות כאמצעי לשיפור איכות ובטיחות הטיפול התרופתי בקהילה - לצפייה במסמך לחצו כאן

 

2. מהכח אל הפועל. המלצות לשת"פ בין רפואה ורוקחות כאמצעי לשיפור רצף הטיפול במהלך האשפוז בבית החולים ובמעבר מאשפוז לקהילה  - לצפייה במסמך לחצו כאן