סקירה- אינטראקציות בין תרופתיות בטיפול בדלקת נגיפית מסוג C