ארגון הרוקחות בישראל

   פורום רוקחות בתעשייה:

 

מטרה: החקיקה והנהלים המקומיים שמתלווים לרישום תכשירים, דיווח תופעות לוואי ומידע בטיחות חדש, ותקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), כמו גם דרישות מקבילות מחו"ל, מדגישות את הצורך בעידכון הידע הנמצא ברשות הרוקחים והרוקחות בתעשייה בישראל. לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של רוקחים אלו, התעדכנות ולימוד מתמיד הינם מתבקשים וראויים.

פעילות: הפורום הינו פלטפורמה מקצועית להעברת תכנים וידע מקצועי לרוקחים מהתעשייה הפרמצבטית. בכול שנה קלנדרית נערכת סידרה של עשרה מפגשים.

קהל היעד: רוקחים ממונים, רוקחי רישום, רוקחים אחראיים, רוקחים העובדים במחלקת אבטחת איכות וכד'. ההרשמה היא אישית ומרוכזת לכל שנה קלנדרית.

דוגמאות לתכנים בהם דנו בעבר: GMP, GDP, עידכוני נהלים וחקיקה משרד הבריאות, ניהול מבדקים (Audit), רישום בין-לאומי, פשיעה פרמצבטית, Pharmacovigilance, פטנטים, רישום תרופות/אמ"ר (אביזרים ומכשירים רפואיים)/קוסמטיקה, הסכמי איכות ועוד.למידע נוסף- לחצו כאן