ארגון הרוקחות בישראל

ארגון הרוקחות בישראל שמח להודיעך על פתיחת
"פורום פרמקוויג'ילנס 2018"

 


למי מיועד הפורום?
הפורום, אשר אינו מוגבל לרוקחים בלבד, מיועד ל- QPPVs ולעוסקים בפרמקוויג'ילנס בחברות תרופות, בחברות הנותנות שירותי רוקחות, בקופות חולים ובתי חולים.

 

מה מטרת הפורום?

בספטמבר 2013 התפרסמו תקנות הכנסת אשר מחייבות בעלי רישום ומוסדות רפואיים במעקב תרופתי. התיקון בתקנות הרוקחים, ובנוהל 6 בהתאם, שנכנסו לתוקפן בספטמבר 2014, יצר מעמד חדש של אחראי מעקב תרופתי (QPPV). לנוכח האחריות הרבה לשמירה על בטיחות החולה, יש צורך בהתמקצעות ובהתעדכנות בתחום הפרמקוויג'ילנס.

 
 

 

    למידע נוסף וטופס הרשמה לחצו כאן

 

 

תמונות ממפגשים...

 14.6.214.6.614.6.514.6.414.6.314.6.1