ארגון הרוקחות בישראל

 

לטופס ההרשמה - לחץ כאן

 

לסילבוס - לחץ כאן 

 

כניסה למשתתפי הקורס

 

 

 Course20172

 

 

פתיחת הקורס 04.01.2017

 

לפרטים נוספים - לחצו כאן

לטופס ההרשמה - לחץ כאן  

רקע:

לתרופות חלק חשוב במערך הטיפול הכולל בחולה. התרופות תורמות לאריכות והרבה פעמים גם לאיכות חיי המטופל. יחד עם זאת בצד התועלת שבטיפול התרופתי  קיים תמיד הסיכון לנזק פוטנציאלי ותחלואה על רקע טיפול זה.

 

מערכת הבריאות במדינת ישראל מכירה בסיכונים הנובעים מטיפול תרופתי מורכב ומרובה תרופות ובפרט בחולה המבוגר, לכן בעשור האחרון פורסמו המלצות, הנחיות ותקנות המתייחסות בהרחבה לנושא זה. חוק זכויות החולה (1996) מגדיר את הרוקח כמטפל, הגדרת הרוקח כמטפל מהווה שינוי תפיסה מהותי מבחינת אופי המקצוע, מדובר במעבר מהתמקדות ועיסוק בתרופות להתמקדות בטיפול התרופתי של המטופל וכפועל יוצא מכך במטופל עצמו. מעורבות פעילה של הרוקח בטיפול התרופתי של המטופל, תיעוד נושאים אלו והעברת מידע חיוני זה לרופא המטפל הינה זכות וחובה מעצם הגדרתו של הרוקח כמטפל.

 

הרחבה לנושא זה פורסמה ע"י משרד הבריאות בשנת 2013 באמצעות נהל "יעוץ רוקחי יזום ומידע תרופתי ע"י רוקח". נהל זה מגדיר כי הרוקח בקהילה בעל תפקיד חשוב ביותר לשיפור ההיענות וההיצמדות לטיפול התרופתי,שימוש מושכל בתרופות ושיפור בטיחות הטיפול התרופתי.

 


הקורס מתאים לכל רוקח המעוניין להעמיק את הידע שלו בתחום היעוץ התרופתי למטופלים ולרכוש כליים מעשיים לביצוע סקירה והערכה של הטיפול התרופתי הכולל של המטופל.