חברי ההנהלה

אייאת עיסה

אייאת עיסה
מזכירת הארגון

רכזת נושא ארצית המחלקה לרישום תכשירים, משרד הבריאות

יבגני פייגין

יבגני פייגין
גזבר הארגון

Key Account manager
AstraZeneca

חגי שור

חגי שור
סגן יו"ר הארגון

מנכ"ל רשת שור טבצ'ניק

ד"ר אלינה אמיתי

ד"ר אלינה אמיתי
יו"ר הארגון

ראש היחידה לרוקחות קלינית
מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

חברי המועצה

מגר' טל רוה

מגר' טל רוה
חבר מועצה, מנהל תחום דיגיטל

מנהל מחלקת רוקחות
רוקח ארצי לאומית שרותי בריאות

ד"ר אנג'ל אלפחל

ד"ר אנג'ל אלפחל
חברת מועצה

ופא לחם

ופא לחם
חברת מועצה

רוקחת אחראית סניף נצרת עילית
ממונה על דיווח ותחקור אירועים חריגים בניפוק תרופות לאומית שירותי בריאות

רינת ריבלוב

רינת ריבלוב
חברת מועצה

ד"ר יוסי לומניצקי

ד"ר יוסי לומניצקי
חבר מועצה, יו"ר ועדה מקצועית

רוקח ראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה של מכבי

פרופ' אלן גרינברג

פרופ' אלן גרינברג
חבר מועצה, יו"ר ועדת אתיקה

לשעבר מנהל שרותי רוקחות
בית חולים שערי צדק