ניתן להגיש מועמדות עד התאריך 31.12.2023
הבחירות יתקיימו במסגרת האסיפה הכללית של הארגון שתתקיים בתאריך 31.01.24

ארגון הרוקחות בישראל הינו עמותה מקצועית אשר מהווה את הגוף היציג של הרוקחים בישראל. בארגון חברים אלפי רוקחים. פעילות הארגון מתבססת על מתנדבים אשר הינם שותפים פעילים בעשייה ובקביעת המדיניות שלו. הארגון פועל במספר תחומים ובין היתר, קידום מקצוע הרוקחות בישראל, הקניית כלים מקצועיים לרוקחים, קיום כנסים ולימודי המשך, כתיבת ניירות עמדה והעלאת קרנו של המקצוע. הארגון מקדם את מטרותיו למול גורמי ממשל, מקבלי החלטות, ובעלי עניין נוספים.

הארגון מנוהל ע"י מועצת חברים המונה 15 נציגים אשר מתכנסת מעת לעת.

חברי המועצה נבחרים מדי שנתיים במסגרות הבחירות הנערכות באסיפה הכללית של הארגון.

אם הינכם רוקחים המעוניינים לתרום, להתנדב, לקדם את מקצוע הרוקחות בישראל ולהשפיע על עיצובו אתם מוזמנים להגיש את מועמדותכם למועצת הארגון.