סימן א'

סימן א'

  1. שם העמותה יהיה: "ארגון הרוקחות בישראל".
  2. מען העמותה יהיה: ת.ד 25345, תל-אביב 61253
  1. מטרות העמותה הן לעסוק בנושאי רוקחות, כגון:
  • א) לחזק את מעמדו של הרוקח כחלק מהצוות המטפל.
  • ב) לפעול לשיפור מתמיד של מקצועיות הרוקחים בישראל.
  • ג) לפעול לטיפול רוקחי מיטבי
  • ד) לקדם חקיקה בתחומי הרוקחות.

   

  1. לשם הגשמת מטרות העמותה, תהיה העמותה רשאית לבצע כל פעולה המותרת על פי כל דין ובין היתר:
  • לעסוק בהרחבת הידע המקצועי והמדעי של הרוקחים
  • לעסוק בהרחבת הידע של הציבור הרחב  על תחומי הרוקחות, על טיפול תרופתי ושימוש מושכל בתרופות.
  • הגדלת מספר החברים.
  • לפעול להגדרת סטנדרטים רוקחיים בתחום הרוקחות
  • לפעול להבטחת תנאים הולמים שיאפשרו לרוקח לבצע את עבודתו באופן מקצועי, בטוח ואתי.
  • קידום המחקר, הידע, וההוראה בתחומי הרוקחות.
  • קידום האתיקה המקצועית ועידכונה.
  • לפעול לקידום הכשרת והסמכת רוקחים במסגרות שונות ובאקדמיה.
  • קיום קשרים מקצועיים ומדעיים עם ארגוני רוקחים, רופאים ומקצועות הרפואה בארץ ובעולם.
  • העמותה תעסוק בנושאים מקצועיים וככזו לא תעסוק בנושאים הקשורים ביחסי עבודה והסכמי שכר.
  • ארגון הרוקחות יפעל ליצירת והעמקת שיתופי פעולה עם ארגוני רוקחים, מגזר הרפואה, מגזר הסיעוד, מגזר פרא-רפואי, משרד הבריאות, ארגונים ואיגודים מקצועיים נוספים.