סימן ו’

סימן ו’: המערך הקליני

  1. המערך הקליני
    (א) הנהלת המערך הקליני תורכב מ- 5 חברי הארגון (במידה ולא יהיו 5 מועמדים, הנהלת המערך תורכב לפחות מ-3 חברי הארגון), אשר יבחרו בבחירות נפרדות בעת הבחירות למועצת הארגון.
    (ב) ראש המערך הקליני ימונה מבין ועל ידי חברי הנהלת המערך הקליני
    (ג) המערך הקליני יהיה אחראי על תכנון והוצאה לפועל של כל פעילות הנוגעת לקידום הרוקחות הקלינית בישראל ומשכך יפעל בשיתוף פעולה עם ועדות הארגון השונות לקידום הרוקחות הקלינית בהתאם למטרות העמותה ובכפוף לאישור המועצה.
  2. המערך הקליני יורשה לנהל באופן עצמאי תקציב שנתי מתוך תקציב הארגון בכפוף לאישור המועצה.