סימן י”א

סימן י”א: שינויים בתקנון

  1. כל הצעה לשינויים בתקנון זה, ביטולם של סעיפים או הוספתם חייבת להיות מוגשת למועצה בחתימת 10 חברים לפחות.