סימן י"ג

סימן י"ג: שיתופי פעולה

  1. לצורך קידום מקצוע הרוקחות בישראל, ארגון הרוקחות ישאף לשתף פעולה עם ארגוני רוקחות האחרים הפעילים בישראל וביניהם: איגוד הרוקחים בהסתדרות הכללית החדשה, וענף בתי המרקחת בהסתדרות הרוקחים בישראל.