שלום וברוכים הבאים לאתר ארגון רוקחות בישראל.

מי אנחנו
“ארגון הרוקחות בישראל” הוא עמותה ישראלית מקצועית, שנוסדה בשנת 1997, במטרה לקדם את מקצוע הרוקחות בישראל ואת העוסקים בו. מתוקף זאת, העמותה שואפת לייצג את כל מגזרי הרוקחות, ופועלת בשיתוף פעולה עם ארגוני הרוקחות האחרים הפעילים בישראל. חזון העמותה” לפעול לקידום מקצועי של הרוקחים בישראל, למתן שירות איכותי לתושבי מדינת ישראל”.

מטרות:

 • לקדם, לשפר ולשמור על רמת מקצוע הרוקחות ועל תדמיתו.
 • להעלות את רמת השירות הרוקחי בישראל.
 • לפעול לקידום החינוך וההכשרה ולקביעת סטנדרטים מקצועיים.
 • לטפל בעניינים המדעיים של הרוקחות בישראל.
 • ליזום חקיקה בנושאים מקצועיים בתחומי הבריאות והרוקחות.
 • להגביר מודעות בקרב: אנשי מקצוע, מוסדות, קהל, קובעי מדיניות.
 • ליזום ולקדם מחקר וחילופי מידע בארץ ובעולם.

פעילויות

 • קיום לימודי המשך לקראת התמחות רוקחית, והסמכה בתחומים ייחודיים
 • הפעלת מערכת יחסי ציבור לקידום מעמד ותדמית הרוקח והרוקחות בישראל
 • ארגון כנסים וערבי פארמה קלאב בנושאים מקצועיים
 • הפצת עלון ארגון הרוקחות ומבזקים באמצעות האינטרנט (הקפסולה)
 • קיום מערכת יחסי גומלין עניינית עם הגורמים הרלבנטיים במשרד הבריאות
 • הגדרת כללי האתיקה המקצועית, ושקידה על רמתם של העוסקים במקצוע הרוקחות
 • מתן חוות דעת והמלצות בנושאי בטיחות בשימוש בתרופות
 • השתתפות והשפעה על הרכבת תכנית הלימודים במוסדות האקדמיים לרוקחות
 • חקירת וסקירת היבטים כלכליים בתחום הרוקחות
 • קיום קשרים מקצועיים ומדעיים עם ארגונים דומים בעולם, ועם התאחדות הרוקחים הבינלאומית (FIP)

כיצד מתנהל הארגון
מועצת הארגון נבחרת בבחירות כלליות אחת לשנתיים, ומונה 15 חברים. לצורך פעולתה, העמותה הקימה ומפעילה באופן שוטף את המוסדות הבאים בהתאם להוראות תקנון העמותה.