הקוד האתי

 1. על הרוקח לשרת את הצרכים של הפרט, הקהילה והחברה בישראל, כאשר אחריותו הראשונית היא לוודא את טובת הפרט, תוך שמירה על זכות הפרט לקבלת הטיפול המתאים לו ביותר.
  מחויבויות

   

  1. להיות אוביקטיבי בשיקוליו ובפעולותיו.
  2. להעמיד את טובת הפרט מעל לאינטרסים האישיים או המסחריים.
  3. לקדם את זכות הפרט לקבלת טיפול יעיל ובטוח.
  4. לטפל בכל פונה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
 2. על הרוקח להעניק שירות אחיד לכל מטופל ללא הבדל דת גזע ומין.
  מחויבויות

   

  1. לכבד את החיים וכבודו של האדם.
  2. לא להפלות בין אדם לאדם.
  3. לטפל בכל פרט ברמה הגבוהה ביותר, בהתאם לנסיבות האישיות של המטופל.
 3. על הרוקח לכבד את זכויות חופש הפרט בבחירת הטיפול.
  מחויבויות

   

  1. כאשר הרוקח מעורב בבחירת הטיפול, יעשה הדבר בשיתוף פעולה עם המטופל.
  2. להיות מסוגל ונכון לספק מידע ויעוץ לגבי תכשירים רפואיים.
 4. על הרוקח לכבד ולשמור על פרטיותו של המטופל ועל סודיות המידע המגיע אליו במהלך עבודתו.
  מחויבויות

   

  1. להימנע מלמסור מידע מזהה על המטופל ו/או על הטיפול ללא הסכמתו המפורשת בכתב.
  2. להגן על צנעת הפרט של המטופל בעת מתן הטיפול.
 5. על הרוקח לכבד ולשתף פעולה עם עמיתים למקצוע ובעלי מקצועות רפואיים אחרים הרלבנטיים לטיפול.
  מחויבויות

   

  1. לשתף פעולה עם רשויות, עמיתים למקצוע ובעלי מקצועות רפואיים ואחרים במטרה לשמור על בריאות הפרט והציבור.
 1. על הרוקח לפעול ביושר, ביושרה, בהגינות, בשיקול דעת, ובעצמאות מקצועית.
  מחויבויות

   

  1. לפעול מתוך מחויבות מקצועית.
  2. להימנע מעבודה בתנאים שפוגעים בשיקול דעתו המקצועית וכן, להימנע מלכפות תנאים כאלה על הרוקחים האחרים.
  3. לדחות כל דרישה לפעולה בניגוד לקוד האתי של הרוקחים וצו מצפונו מכל גורם שהוא.
 2. על הרוקח לשמור ולפתח ידע וכישורים מקצועיים ברמה גבוהה ולהתעדכן באופן שוטף בכל הקשור למידע המקצועי בנושאים הרלבנטיים לתחום פעילותו.
  מחויבויות

   

  1. להבטיח מיומנות גבוהה בכל שירות מקצועי שניתן, וזאת על ידי שימוש במידע עדכני ומבוסס – ראיות.
  2. להשתלם ולהרחיב את הידע שלו באופן שוטף בתחום בו הוא עוסק.
  3. לבדוק ולבקר את פעילותו המקצועית.
 3. על הרוקח להכיר את החוקים והנהלים המקצועיים ולפעול לפיהם.
  מחויבויות

   

  1. לשמור בכל עת על החוקים והתקנות הנוגעים למקצוע הרוקחות.
 4. על הרוקח לשמור על כבוד המקצוע ולא לעסוק בפעילות העלולה להפר את אימון הציבור ברוקח.
  מחויבויות

   

  1. להימנע מפעילויות הגורמות לזילות המקצוע.
  2. לדאוג לאבטחת איכות התרופות שבאחריותו.