מטרות וועדת האתיקה

1

להיות במה לפניות של הציבור, הרוקחים, הרופאים ואחרים בנושאי אתיקה רוקחית.

2

להיות צינור לטיפול בתלונות הנ"ל.

3

להיות כתובת לפניות הוועדות האחרות של הארגון בנושאים אתיים.

4

לדאוג לשינוי הקוד האתי על פי הדרישות והחיים.

5

להבטיח שנושא האתיקה הרוקחית יילמד ע"י הרוקחים באשר הם.

6

לדאוג להפצה, פרסום והטמעת הקוד האתי למטרת חיזוק תדמית הרוקח בכיוון זה.

7

לחנך את הרוקחים לעבוד ולנהוג בצורה אתית בכל עת.

חברי וועדת האתיקה