מטרות ועדת האתיקה

1

להיות במה לפניות של הציבור, הרוקחים, הרופאים ואחרים בנושאי אתיקה רוקחית

2

להיות צינור לטיפול בתלונות הנ"ל

3

להיות כתובת לפניות הוועדות האחרות של הארגון בנושאים אתיים

4

לדאוג לשינוי הקוד האתי על פי הדרישות והחיים

5

להבטיח שנושא האתיקה הרוקחית יילמד ע"י הרוקחים באשר הם

6

לדאוג להפצה, פרסום והטמעת הקוד האתי למטרת חיזוק תדמית הרוקח בכיוון זה

7

לחנך את הרוקחים לעבוד ולנהוג בצורה אתית בכל עת

חברי ועדת האתיקה

פרופ’ אלן גרינברג

פרופ’ אלן גרינברג
חבר מועצה, יו"ר ועדת אתיקה

לשעבר מנהל שרותי רוקחות
בית חולים שערי צדק

מגר’ ג’ניפר בל

מגר’ ג’ניפר בל

מגר’ מטיאס מכטינגר

מגר’ מטיאס מכטינגר

מגר’ נעמי שאקו עזרא

מגר’ נעמי שאקו עזרא