רוקחים מובילים שינוי

רוקחים מובילים שינוי

לאור מגבלות הקורונה תינתן כניסה בהתאם להנחיות העדכניות של משרד הבריאות

הכנס השנתי ה -20 של ארגון הרוקחות בישראל עוסק בתמורות ותהליכים החלים במקצוע הרוקחות.

מקצוע הרוקחות הוא מקצוע מגוון העוסק בתחומים רבים: רוקחות קהילתית, רוקחות בתי חולים, רוקחות בתעשייה, רוקחות קלינית, רוקחות בתי אבות, רוקחות במרכזי הכנות, רוקחות בפן הרגולטורי, רוקחות בחקר ואקדמיה , רוקחות בצ"ל ושב"ס ועוד. כמעט ולא קיים תחום במערכת הבריאות בו הטיפול התרופתי לא מהווה חלק מרכזי.

חדשנות בפיתוח תרופות, עלייה במספר החולים הכרוניים המקבלים טיפול תרופתי רב ומורכב, לצד שינוי בגישת המטופלים והפיכתם ל"צרכני בריאות", כל אלו מעלים את הצורך באנשי מקצוע בעלי כלים וידע בתחום הטיפול התרופתי. אנשי מקצוע, שיש ביכולתם לקדם שימוש בטוח ומושכל בתרופות. לרוקחים יכולות מקצועיות וידע ייעודי בתחום הטיפול התרופתי ואינטראקציה ישירה עם המטופלים והצוותים המטפלים, הרוקחים והרוקחות מקדמים טיפול יעיל ובטוח בתרופות ובכך תורמים לקידום תוצאי בריאות במגוון מסגרות בהן הם פועלים.

הכנס השנתי של ארגון הרוקחות בישראל הוא הזדמנות לעצור רגע את המרוץ היום-יומי ולהסתכל קדימה.

מערכת הבריאות בישראל ובעולם נמצאת בתהליך מואץ של שינוי ופיתוח טכנולוגי, בצד שינויים אלו גם העיסוק במקצוע הרוקחות צפוי לעבור שינוי בעשור הקרוב. אנו עומדים בפני מסע של שינוי פני המקצוע וככל מסע, גם במסע זה יהיו עליות ומורדות, אין לי ספק כי יחד נצליח להגיע ליעדים ולהגשים את המטרות המקצועיות העומדות לפנינו.

השנה, בכנס השנתי ה-20 של ארגון הרוקחות בישראל נדון בתמורות החלות במקצוע, נבחן את האתגרים העומדים לפנינו ונציב יעדים לשנים הקרובות.

מחכה לפגוש כל אחת ואחד מכם ב- 16.5.2022 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

שלכם,
פרופ' איל שורצברג
יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

תוכנית הכנס

8:00 - 9:00

התכנסות

9:00-9:05

ברכות פרופ' איל שורצברג, יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

9:10 - 9:05

ברכות משרד הבריאות

9:30 - 9:10

הצגת פעילות הארגון, חזון ויעדים

10:10 - 09:40

הצגת הקוד האתי של מקצוע הרוקחות בישראל

10:30 - 10:10

הפסקת כיבוד קל וסיור בתערוכה

12:30 - 10:30

מושבים מקבילים א'

12:45 - 12:30

הפסקת כיבוד קל וסיור בתערוכה

14:10 - 12:45

מושבים מקבילים ב'

14:20 - 14:10

הענקת פרסי עבודות מצטיינות, אות מופת ומילות סיכום

14:20

ארוחת צהריים

מקום הכנס:

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

First slide