רוקחים מובילים שינוי

רוקחים מובילים שינוי

לאור המגבלות לא תינתן כניסה ללא תו ירוק או בדיקה שלילית בתוקף

הכנס השנתי ה -21 של ארגון הרוקחות בישראל עוסק בתמורות ותהליכים החלים במקצוע הרוקחות
מקצוע הרוקחות הוא מקצוע מגוון העוסק בתחומים רבים: רוקחות קהילתית, רוקחות בתי חולים, רוקחות בתעשייה, רוקחות קלינית, רוקחות בתי אבות, רוקחות במרכזי הכנות, רוקחות בפן הרגולטורי, רוקחות בחקר ואקדמיה , רוקחות בצ"ל ושב"ס ועוד. כמעט ולא קיים תחום במערכת הבריאות בו הטיפול התרופתי לא מהווה חלק מרכזי.
חדשנות בפיתוח תרופות, עלייה במספר החולים הכרוניים המקבלים טיפול תרופתי רב ומורכב, לצד שינוי בגישת המטופלים והפיכתם ל"צרכני בריאות", כל אלו מעלים את הצורך באנשי מקצוע בעלי כלים וידע בתחום הטיפול התרופתי. אנשי מקצוע, שיש ביכולתם לקדם שימוש בטוח ומושכל בתרופות. לרוקחים יכולות מקצועיות וידע ייעודי בתחום הטיפול התרופתי ואינטראקציה ישירה עם המטופלים והצוותים המטפלים, הרוקחים והרוקחות מקדמים טיפול יעיל ובטוח בתרופות ובכך תורמים לקידום תוצאי בריאות במגוון מסגרות בהן הם פועלים.
הכנס השנתי של ארגון הרוקחות בישראל הוא הזדמנות לעצור רגע את המרוץ היום-יומי ולהסתכל קדימה.
מערכת הבריאות בישראל ובעולם נמצאת בתהליך מואץ של שינוי ופיתוח טכנולוגי, בצד שינויים אלו גם העיסוק במקצוע הרוקחות צפוי לעבור שינוי בעשור הקרוב. אנו עומדים בפני מסע של שינוי פני המקצוע וככל מסע, גם במסע זה יהיו עליות ומורדות, אין לי ספק כי יחד נצליח להגיע ליעדים ולהגשים את המטרות המקצועיות העומדות לפנינו.
השנה, בכנס השנתי ה-20 של ארגון הרוקחות בישראל נדון בתמורות החלות במקצוע, נבחן את האתגרים העומדים לפנינו ונציב יעדים לשנים הקרובות.
מחכה לפגוש כל אחת ואחד מכם
01.02.2022 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב
שלכם
אלינה
ד"ר אלינה אמיתי
יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

תוכנית הכנס

מחירון הכנס

מחיר הרשמה מוקדמת
20.11.2021
20.01.2022
הרשמה רגילה
21.01.2022
01.02.2022
חבר ארגון ‎₪180 ‎₪250
לא חבר ארגון
*מחיר כולל חברות
‎₪430 ‎₪500
גמלאי חבר ארגון ‎₪100 ‎₪170
גמלאי לא חבר ארגון
*מחיר כולל חברות
‎₪225 ‎₪295
חייל צה"ל בשירות חובה ‎₪100 ‎₪125
סטודנט לתואר ראשון ברוקחות
*מחיר כולל חברות
‎₪50 ‎₪150

חיילי צה"ל בסדיר, גמלאים וסטודנטים לתואר ראשון בלבד
לצורך קבלת קוד קופון יש לשלוח מייל להילה חסון
hila@psi.org.il

מקום הכנס:

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

First slide