הבהרה:
רשימה זו הינה רשימת רוקחים מוסמכים, המספקים שירותים באופן פרטי ואין ארגון הרוקחות אחראי לטיב הייעוץ