לקטט דה-הידרוגנאז Lactate dehydrogenase, LDH)):

על מנת לצפות בשיעור עליכם להתחבר לאתר
Unrecognised course ID.