קרדיולוגיה לרוקחים חלק א

על מנת לצפות בשיעור עליכם להתחבר לאתר
מערך שיעור 1 קרדיולוגיה לרוקחים חלק א
פרק 1 קרדיולוגיה לרוקחים חלק א
פרק 2 מבחן מסכם חלק א
מערך שיעור 2 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ב
פרק 1 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ב
פרק 2 מבחן מסכם חלק ב
מערך שיעור 3 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ג
פרק 1 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ג
פרק 2 מבחן מסכם חלק ג
מערך שיעור 4 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ד + ה
פרק 1 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ד
פרק 2 קרדיולוגיה לרוקחים חלק ה
פרק 3 מבחן מסכם חלק ד + ה
Powered By WP Courseware