אביזטין סודיום וטרינרי

ABIZATIN SODIUM VETERINARY

פרטים כלליים

מספר תכשיר
081-98-91382-01

כתובת יצרן
INDUSTRIAL ZONE, POB 489, BEIT SHEMESH, ISRAEL

בעל רישום
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD

כתובת בעל רישום
INDUSTRIAL ZONE, POB 489, BEIT SHEMESH, ISRAEL

תאריך תפוגה
31/01/2022

תאריך רישום
31/01/2012

קוד ATC

שימוש

התוויה

For the treatment of infectious diseases caused by microorganisms susceptible to the product in broilers and turkeys. Not for hens laying eggs for human consumption.

צורת מינון

POWDER FOR SOLUTION

דרך מתן
PER OS IN DRINKING WATER

אריזות

BAG ALUMINIUM 500 G

מרכיבים

סל תרופות

מרשם
כן

סל תרופות

הגבלות בסל