פורום רוקחי איכות בתעשייה

לנה קילשטוק
שי אבנילי - ניאופארם

למי מיועד הפורום?

הפורום מיועד לרוקחים ואנשי איכות מהתעשייה בתפקידים: רוקחים אחראיים, מנהלי הבטחת איכות, QA ו-QP העוסקים בניהול והבטחת איכות בחברות העובדים עם חברות התרופות, בתי מסחר ובחברות המעניקות שירותי רגולציה.

מה מטרת הפורום?

בעידן בו תכיפות השינויים הרגולטורים בארץ ובעולם, החקיקות החדשות ועדכוני הנהלים הינה גבוהה לצד המציאות החדשה שנכפתה על כולנו המקשה על להיפגש ולהתעדכן, ישנו צורך לקיום פורום המהווה פלטפורמה ייחודית המייצרת מסגרת לשיתוף ידע וניסיון בין החברים, להעברת תכנים מקצועיים הממוקדים לאנשי איכות מהתעשייה, למפגשים עם נציגי הרגולציה השונים ועוד.

מה בפורום?

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בדרך כלל בימי שלישי , בין השעות 16:00 ל- 19:00.
לאור אי הוודאות בנוגע לכללי ההתכנסות וההתקהלות עקב וירוס קורונה, ייתכן וחלק או כל המפגשים ייערכו בזום. החלטות בנושא זה יתקבלו כתלות בהנחיות הממשלה שיהיו תקפות במועדי המפגשים שנקבעו. ככל שכן יתקיימו מפגשים פנים אל פנים, הם יערכו באתר שפרטים אודותיו יפורסמו במועד מאוחר יותר ובמהלך מפגשים אלו יינתן למשתתפים כיבוד קל.

עלות ההשתתפות בפורום הינה 3,000 ש”ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2023.
ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום המפורטות בטופס ההרשמה המצורף. בכדי להירשם לפורום יש לשלוח את טופס ההרשמה המצורף או להירשם דרך אתר ארגון הרוקחות. ההרשמה היא אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים. מספר המקומות מוגבל.

במקביל לפורום זה יתקיימו שני פורומים נוספים לרוקחים בתעשייה – פורום פרמקוויג’ילנס ופורום רישום. הנחות משמעותיות תינתנה לנרשמים ליותר מפורום אחד.

נשמח לראותכם בפורום.

חברי הועדה המארגנת

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן

תוכנית פורום רוקחי איכות בתעשייה

15/01/2023

*מפגש פרונטלי משותף לשלושת הפורומים*

ד"ר רוני ברקוביץ, מנהל אגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות
תהליך ה - RIA שנעשה בתחום האופיאטיים בישראל וכן עדכונים על פעילות האגף

פרופ' איל שורצברג , יו"ר ארגון הרוקחות
שיח על עבודת המועצה הלאומית לרוקחות ובקשות, שאלות של המשתתפים בשלושת הפורומים.

15/02/2023

אורי יברכיהו

תיבת נהלים, מודל למערכת ניהוח הדרכות -תוכניות, מעקב ביצוע, בדיקות אפקטיביות, זיהוי צרכי הדרכה, טיפול בחריגות - חקירת גורמי שורש, תיעוד ומעקב.

14/03/2023

מפגש זום

ד"ר אינה פרייקמן, QP בחברת Padagis
אתגרים ביבוא תרופות בעידן פוסט קורונה

רועי שטרנברג, סמנכ"ל רכש, יבוא ופרויקטים בחברת פרומדיקו
דגשים בבחירת ספק לוגיסטי

09/05/2023

מפגש זום

גיליה פינס, מנהלת היחידה לתכשירים ביולוגיים, המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה
שחרור אצוות של תכשירים ביולוגיים

18/06/2023

*מפגש זום משותף לפורום איכות ורישום*

.גלי עמיר, בעלת חברת גלי עמיר, בעלת עסק לשירותי ייעוץ רגולציה לתמרוקים ואמרים
דרישות חדשות במסגרת עדכון תקנות התמרוקים, נציג אחראי לתמרוקים, תכשירי ננו ועוד ועוד.

.ד"ר נדב שפר, ראש מרכז אפקה להנדסה רפואית, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, והמחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל
רישום ציוד ומכשור רפואי בישראל, דרישות סף למוצרים מיובאים לעומת מוצרים המיוצרים בישראל, עדכונים בדרישות בעקבות המעבר באירופה מדירקטיבה לרגולציה וההשלכות של המעבר הזה באירופה על זמינות מוצרים בישראל ובחו"ל, צפי לעדכונים עתידיים נוספים בהקשר לחוק ציוד רפואי.

11/07/2023

*מפגש זום*

מיכל קליין, QP & Quality Unit Manager Roche Pharmaceuticals
Good documentation practice

07/09/2023

*מפגש זום משותף לשלושת הפורומים*

סאמר איסא, מנהלת PV/RA/QA בחברת ערבקו
הדרישות הרגולטוריות המקומיות ברשות הפלסטינית בתחומי רישום, איכות ופרמקוויג'ילנס; עבודה מול מחלקת היבוא במשרד הבריאות הישראלי ועבודה מול חברות תרופות ישראליות.

מגר' הדס שחף, מנהלת מערך שירותי רוקחות, בית החולים בני צ יון
הצגת פרויקט ייחודי של הקמת בית מרקחת רובוטי בבית החולים – ניהול תהליך ממוחשב למתן תרופה מרגע כתיבת ההוראה ועד להבאת התרופה ל מיטת המטופל.

11/10/2023

*מפגש זום*

ד"ר שגב שני, ראש מטה רגולציה, ציות ואבטחת איכות, קבוצת ניאופרם
חוזי איכות

14/11/2022

*מפגש זום*

קרן תלמור, מנהלת הבטחת איכות, Astellas pharma international
ניהול סיכונים

שי אבנילי - רוקח אחראי QP פרומדיקו
התיאום בין עבודת רוקח הQP לבין מחלקת הרישום

12/12/2022

*מפגש זום*

רחל שימונוביץ

פרטים יפורסמו בהמשך

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן