שם הקורס תאריך תחילת הקורס תאריך סיום הקורס סטטוס
קורס תוספי תזונה 23/03/2022 23/03/2022 הסתיים
פעילי בריאות לרוקחים 15/01/2020 31/03/2020 הסתיים
רפואת הנפש- פסיכיאטריה לרוקחים 03/02/2020 03/05/2020 הסתיים
עקרונות הטיפול במחלת הסוכרת 03/04/2019 17/07/2019 הסתיים
ארגז כלים לרוקח אחראי 10/06/2019 23/09/2019 הסתיים

שם הקורס

סטטוס

קורס תוספי תזונה
תאריך התחלה: 23/03/2022
תאריך סיום: 23/03/2022

הסתיים

פעילי בריאות לרוקחים
תאריך התחלה: 15/01/2020
תאריך סיום: 31/03/2020

הסתיים

רפואת הנפש- פסיכיאטריה לרוקחים
תאריך התחלה: 03/02/2020
תאריך סיום: 03/05/2020

הסתיים

עקרונות הטיפול במחלת הסוכרת
תאריך התחלה: 03/04/2019
תאריך סיום: 17/07/2019

הסתיים

ארגז כלים לרוקח אחראי
תאריך התחלה: 10/06/2019
תאריך סיום: 23/09/2019

הסתיים