מערך שיעור 1 מבוא
פרק 1 תקציר
מערך שיעור 2 ניתוח בדיקות מעבדה באוכלוסייה המבוגרת – חלק א
פרק 1 עקרונות כלליים
פרק 2 טווחי בדיקות מעבדה (טווחי ייחוס)
פרק 3 אמינות הבדיקה
מערך שיעור 3 אלקטרוליטים וכימיה בדם
פרק 1 אלקטרוליטים וכימיה בדם
פרק 2 נתרן
פרק 3 אשלגן
פרק 4 כלוריד
פרק 5 תכולת פחמן דו חמצני
פרק 6 מרווח האניונים
פרק 7 גלוקוז
פרק 8 אוריאה - (Blood Urea Nitrogen, BUN)
פרק 9 קריאטינין בסרום - (Serum creatinine)
פרק 10 סידן
פרק 11 זרחן
פרק 12 מגנזיום
פרק 13 חומצה אורית
פרק 14 אוסמולליות
מערך שיעור 4 חלבונים בדם
פרק 1 חלבונים בדם
פרק 2 פרה אלבומין
פרק 3 אלבומין
פרק 4 גלובולין
מערך שיעור 5 פנל ליפידים
פרק 1 רמות הכולסטרול הכוללות בדם (Total serum cholesterol)
פרק 2 Low-density lipoproteins (LDL-C)
פרק 3 High-density lipoproteins (HDL-C)
פרק 4 טריגליצרידים
פרק 5 Non HDL-C
מערך שיעור 6 סמנים לבביים ודלקתיים
פרק 1 קריאטין קינאז (Creatine kinase, CK):
פרק 2 טרופונין
פרק 3 מיוגלובין
פרק 4 לקטט דה-הידרוגנאז Lactate dehydrogenase, LDH)):
פרק 5 BNP (Brain Natriuretic Peptide)
פרק 6 CRP (C-reactive protein)
מערך שיעור 7 בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה
פרק 1 המוגלובין מסוכרר (HbA1c)
פרק 2 (Thyroid Stimulating Hormone) TSH
פרק 3 (Total Thyroxine) T4
פרק 4 (Free Thyroxine) Free T4
פרק 5 (Total Triiodothyronine) T3
מערך שיעור 8 תפקודי כבד
פרק 1 תפקודי כבד
פרק 2 (Aspartate aminotransferase) AST
פרק 3 (Alanine aminotransferase) ALT
פרק 4 (Alkaline phosphatase) ALP
פרק 5 GGT (Gamma Glutamyl Transferase)
פרק 6 בילירובין
פרק 7 עמילאז וליפאז
פרק 8 אמוניה
מערך שיעור 9 תפקודי קרישה
פרק 1 תפקודי קרישה
פרק 2 Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)
פרק 3 Prothrombin time (PT)
פרק 4 International Normalized Ratio (INR)
מערך שיעור 10 ביביליוגרפיה
פרק 1 ביביליוגרפיה
מערך שיעור 11 מבחן מסכם
פרק 1 שאלות בנושא ניתוח בדיקות מעבדה באוכלוסייה המבוגרת
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 מבוא
פרק 1 תקציר
פרק 2 מטרות לימודיות
מערך שיעור 2 ספירת הדם המלאה
פרק 1 ספירת הדם המלאה
פרק 2 תאי הדם האדומים (אריתרוציטים)
פרק 3 המטוקריט (HCT)
פרק 4 המוגלובין (HGB)
פרק 5 Mean cell volume (MCV)
פרק 6 Mean cell hemoglobin (MCH) ו – Mean cell hemoglobin concentration (MCHC)
פרק 7 רטיקולוציטים
פרק 8 קצב שקיעת אריתרוציטים (Erythrocyte sedimentation rate = ESR)
פרק 9 כדוריות הדם הלבנות (White blood cells)
פרק 10 נויטרופילים
פרק 11 לימפוציטים
פרק 12 מונוציטים
פרק 13 אאוזונופילים
פרק 14 בזופילים
פרק 15 תרומבוציטים (טסיות)
מערך שיעור 3 בדיקות נוספות מתחום ההמטולוגיה
פרק 1 ברזל (Iron)
פרק 2 פריטין (Ferritin)
פרק 3 טרנספרין (Transferrin) ו TIBC) Total iron binding capacity)
פרק 4 ויטמיןB12 (Cobalamin)
פרק 5 חומצה פולית (Folate)
מערך שיעור 4 שתן לכללית
פרק 1 שתן לכללית
פרק 2 מראה כללי של דגימת שתן
פרק 3 pH הדגימה
פרק 4 משקל סגולי
פרק 5 חלבון בשתן
פרק 6 בחינה מיקרוסקופית
פרק 7 גלוקוז וקטונים
פרק 8 בילירובין בשתן
פרק 9 אסטראז של לויקוציטים
פרק 10 ניטריטים
מערך שיעור 5 בדיקות אימונולוגיות ושונות
פרק 1 AntiNuclear Antibodies (ANA)
פרק 2 Rheumatoid Factor (RF)
פרק 3 PSA (Prostate specific antigen)
מערך שיעור 6 בדיקות לרמות תרופה
פרק 1 בדיקות לרמות תרופה
מערך שיעור 7 סיכום
פרק 1 סיכום - נקודות כלליות לשקול כאשר מפרשים בדיקות מעבדה
פרק 2 תרופות ובדיקות מעבדה
פרק 3 מקורות מידע לרוקח לניתוח בדיקות מעבדה
פרק 4 המלצות וטיפים לרוקח
פרק 5 מסקנות
פרק 6 ביביליוגרפיה
מערך שיעור 8 שאלות בנושא ניתוח בדיקות מעבדה באוכלוסייה המבוגרת – חלק ב
פרק 1 שאלות בנושא ניתוח בדיקות מעבדה באוכלוסייה המבוגרת – חלק ב
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 מבוא
פרק 1 מבוא
פרק 2 מטרות לימודיות
מערך שיעור 2 מנגנון הדחק
פרק 1 כיצד נוצר דחק
פרק 2 גורמים נפוצים וסוגי הדחק
מערך שיעור 3 מאפייני הדחק
פרק 1 רקע
פרק 2 מאפיינים נפשיים
פרק 3 אגרסיביות
פרק 4 היאטמות / התנתקות
פרק 5 נטישת מערכת יחסים
פרק 6 מאפיינים פיזיולוגיים
מערך שיעור 4 מודל תגובת הדחק
פרק 1 מודל תגובת הדחק
מערך שיעור 5 האם דחק הינו חיובי או שלילי?
פרק 1 האם דחק הינו חיובי או שלילי?
פרק 2 הקשר בין דחק לתפקוד
מערך שיעור 6 הבנת מצבי הדחק השונים ושיטות להרגעה
פרק 1 הבנת מצבי הדחק השונים ושיטות להרגעה
מערך שיעור 7 שיטות להורדת דחק - שיטות מנטאליות
פרק 1 שיטות להורדת דחק
פרק 2 דמיון מודרך, או מדיטציות
פרק 3 שינוי מחשבתי
פרק 4 שינוי פרשנות לסימפטומים גופניים
מערך שיעור 8 שיטות להורדת דחק - שיטות גופניות
פרק 1 שינוי קצב ועומק הנשימות
פרק 2 "עמידת סופרמן"
פרק 3 הרפיה בשיטת ג'ייקובסון
פרק 4 סיכום שיטות גופניות
מערך שיעור 9 טיפים והמלצות לרוקח שנמצא בדחק
פרק 1 טיפים והמלצות לרוקח שנמצא בדחק
מערך שיעור 10 סיכום
פרק 1 סיכום
פרק 2 מקורות
מערך שיעור 11 שאלות לסיכום יחידת לימוד דחק בעבודה
פרק 1 שאלות לסיכום יחידת לימוד דחק בעבודה
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 מבוא
פרק 1 תקציר
פרק 2 מטרות לימודיות
מערך שיעור 2 תרופות ומחסום השלייה
פרק 1 רקע
פרק 2 שיטות לחקר המעבר של תרופות דרך השלייה
פרק 3 כיצד תרופות מועברות לתוך ודרך השלייה
פרק 4 דיפוזיה פסיבית
פרק 5 העברה באמצעות נשאים
מערך שיעור 3 נשאים במחסום השלייה
פרק 1 נשאים במחסום השלייה
פרק 2 נשאי קליטה (SLC transporters)
פרק 3 OATPs
פרק 4 OATs
פרק 5 OCTs
פרק 6 OCTN1 (SLC22A4) ו-OCTN2 (SLC22A5)
פרק 7 נשאים לנוקלאוזידים
פרק 8 נשאים למונואמינים
פרק 9 נשאי סילוק (ABC transporters)
פרק 10 P-gp
פרק 11 BCRP
פרק 12 MRPs
מערך שיעור 4 אנדוציטוזה ואקסוציטוזה
פרק 1 אנדוציטוזה ואקסוציטוזה
פרק 2 מטבוליזם שלייתי של תרופות
מערך שיעור 5 קינטיקת ההתפזרות של תרופות לשלייה ולעובר
פרק 1 קינטיקת ההתפזרות של תרופות לשלייה ולעובר
פרק 2 השפעות של תרופות על המחסום השלייתי
מערך שיעור 6 סיכום ודגשים לרוקח
פרק 1 סיכום ודגשים לרוקח
מערך שיעור 7 מקורות
פרק 1 מקורות
מערך שיעור 8 מבחן מסכם
פרק 1 מבחן מסכם
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 תקציר
פרק 1 תקציר
מערך שיעור 2 מבוא: הצורך בהתאמת מינון של תרופות באוכלוסייה הפדיאטרית
פרק 1 מבוא: הצורך בהתאמת מינון של תרופות באוכלוסייה הפדיאטרית
פרק 2 שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים במהלך הגדילה והתפתחות
פרק 3 ספיגה של תרופות
פרק 4 הרכב הגוף והתפזרות של תרופות
פרק 5 מטבוליזם כבדי של תרופות
פרק 6 הפרשה כלייתית
מערך שיעור 3 שיטות להתאמת מינון תרופות באוכלוסייה פדיאטרית
פרק 1 שיטות להתאמת מינון תרופות באוכלוסייה פדיאטרית
פרק 2 התאמת מינון תרופות לפי גיל המטופל/ת
פרק 3 התאמת מינון תרופות לפי משקל גוף המטופל/ת
פרק 4 התאמת מינון תרופות על פי פני שטח הגוף של המטופל/ת
פרק 5 התאמת מינון תרופות מבוססת על Allometric scaling
פרק 6 התאמת מינון תרופות מבוססת על מודלים פיזיולוגיים (PBPK)
פרק 7 התאמת מינון תרופות מבוססת על ניטור ריכוזי התרופה בנוזלי הגוף (TDM)
פרק 8 התאמת מינון תרופות מבוססת על ניטור פעילות פרמקולוגית של תרופה
מערך שיעור 4 סיכום
פרק 1 סיכום
מערך שיעור 5 המלצות וטיפים לרוקח
פרק 1 המלצות וטיפים לרוקח
מערך שיעור 6 מבחן מסכם התאמת המינון התרופתי באוכלוסייה הפדיאטרית
פרק 1 מבחן
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 תקציר
פרק 1 תקציר
מערך שיעור 2 רקע ועקרונות כלליים
פרק 1 רקע ועקרונות כלליים
מערך שיעור 3 על שלבי השינה, שנת REM ושנת NREM
פרק 1 על שלבי השינה, שנת REM ושנת NREM
מערך שיעור 4 נוירוכימיקלים המקדמים ערות ושינה
פרק 1 נוירוכימיקלים המקדמים ערות ושינה
מערך שיעור 5 השינה בקשיש
פרק 1 השינה בקשיש
מערך שיעור 6 קו-מורבידיות והשלכות של אינסומניה בקשיש
פרק 1 קו-מורבידיות והשלכות של אינסומניה בקשיש
מערך שיעור 7 שכיחות השימוש בתרופות היפנוטיות בקשישים בישראל
פרק 1 שכיחות השימוש בתרופות היפנוטיות בקשישים בישראל
מערך שיעור 8 אבחנה של אינסומניה
פרק 1 אבחנה של אינסומניה
מערך שיעור 9 הערכת המטופל
פרק 1 הערכת המטופל
מערך שיעור 10 הטיפול באינסומניה בקשיש
פרק 1 הטיפול באינסומניה בקשיש
פרק 2 טיפול פסיכולוגי באינסומניה
פרק 3 טיפול פרמקולוגי באינסומניה בקשישים
פרק 4 הגיינת שינה ו-CBT
פרק 5 דגשים עיקריים והמלצות למטופל החשובים להצלחת הטיפול
פרק 6 הוראות ספציפיות עבור CBT-i
פרק 7 המלצות כלליות לניהול אינסומניה בקשישים
מערך שיעור 11 קבוצות פרמקולוגיות ותרופות לטיפול באינסומניה
פרק 1 קבוצות פרמקולוגיות ותרופות לטיפול באינסומניה
פרק 2 בנזודיאזפינים
פרק 3 תרופות ממשפחת ה-Z DRUGS
פרק 4 נוגדי דיכאון סדטיביים במינון נמוך
פרק 5 תרופות שונות לטיפול באינסומניה
פרק 6 תרופות מרשם נוספות בעולם לטיפול באינסומניה
פרק 7 תרופות ללא מרשם (OTC)
פרק 8 שימוש באלכוהול כטיפול באינסומניה
פרק 9 תרופות ממקור צמחי
פרק 10 תכשירים "טבעיים" נוספים
פרק 11 תרופות בשימוש מקובל באינסומניה בישראל-סיכום
מערך שיעור 12 הפסקת השימוש הכרוני בבנזודיאזפינים
פרק 1 הפסקת השימוש הכרוני בבנזודיאזפינים
מערך שיעור 13 המלצות וטיפים לרוקח
פרק 1 המלצות וטיפים לרוקח
מערך שיעור 14 סיכום ומסקנות
פרק 1 סיכום ומסקנות
מערך שיעור 15 מבחן מסכם
פרק 1 מבחן מסכם
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 תקציר
פרק 1 תקציר
מערך שיעור 2 עקרונות כלליים
פרק 1 עקרונות כלליים
מערך שיעור 3 אתיולוגיה של תרומבואמבוליזם
פרק 1 אתיולוגיה של תרומבואמבוליזם
מערך שיעור 4 יצירת קריש
פרק 1 יצירת קריש
פרק 2 הצמדות, אקטיבציה ואגרגציה של טסיות
פרק 3 קסקדת הקרישה
פרק 4 יצירת קריש פתולוגי
מערך שיעור 5 הצגה קלינית ואבחנה
פרק 1 הצגה קלינית ואבחנה
מערך שיעור 6 הטיפול ב-VTE
פרק 1 הטיפול ב-VTE
פרק 2 הערכת הסיכון לדמם
פרק 3 טיפול ראשוני וארוך טווח ב-VTE
פרק 4 תרומבוליזה
פרק 5 פילטר ב Inferior Vena Cava) IVCF)
פרק 6 שימוש בגרבי לחץ אלסטיות
פרק 7 VTE המקושר לסרטן
פרק 8 DVT דיסטלי מבודד
פרק 9 PE סאב-סיגמנטלי
פרק 10 טיפול מתמשך
פרק 11 מצבים מיוחדים
פרק 12 חינוך המטופל
מערך שיעור 7 פרמקולוגיה של תרופות נוגדות קרישה
פרק 1 פרמקולוגיה של נוגדי קרישה
פרק 2 הפרין או UFH) Unfractioned Heparin)
פרק 3 Low molecular weight heparin) LMWH)
פרק 4 Fondaparinux
פרק 5 warfarin
פרק 6 (Direct oral anticoagulants (DOACs
פרק 7 Dabigatran etexilate
פרק 8 מעכבי פקטור Xa
פרק 9 apixaban
פרק 10 rivaroxaban
פרק 11 endoxaban
פרק 12 טבלאות השוואה וטיפול
מערך שיעור 8 המלצות ASH לגבי נוגדי קרישה ב-VTE
פרק 1 המלצות ASH לגבי נוגדי קרישה בVTE
פרק 2 ההמלצות
מערך שיעור 9 המלצות וטיפים לרוקח
פרק 1 המלצות וטיפים לרוקח
מערך שיעור 10 סיכום ומסקנות
פרק 1 סיכום ומסקנות
מערך שיעור 11 מבחן מסכם
פרק 1 מבחן מסכם
Powered By WP Courseware

מערך שיעור 1 תקציר
פרק 1 תקציר
מערך שיעור 2 מטרות לימודיות
פרק 1 מטרות לימודיות
מערך שיעור 3 מבוא
פרק 1 מבוא: הבועה של הקנאביס הרפואי
מערך שיעור 4 המרכיבים הפעילים של הקנאביס הרפואי
פרק 1 המרכיבים הפעילים של הקנאביס הרפואי
מערך שיעור 5 הרכב ודרכי המתן של מוצרי הקנאביס הרפואי
פרק 1 הרכב ודרכי המתן של מוצרי הקנאביס הרפואי
מערך שיעור 6 יחסי מנה-ריכוז-פעילות-בטיחות של THC
פרק 1 יחסי מנה-ריכוז-פעילות-בטיחות של THC
מערך שיעור 7 יחסי מנה-ריכוז-פעילות-בטיחות של CBD
פרק 1 יחסי מנה-ריכוז-פעילות-בטיחות של CBD
מערך שיעור 8 גורמי שונות נוספים
פרק 1 גורמי שונות נוספים
מערך שיעור 9 סיכום
פרק 1 סיכום
מערך שיעור 10 המלצות וטיפים לרוקח/ת
פרק 1 המלצות וטיפים לרוקח/ת
מערך שיעור 11 הצהרת המחבר
פרק 1 הצהרת המחבר
מערך שיעור 12 ביבליוגרפיה
פרק 1 ביבליוגרפיה
Powered By WP Courseware