מטרות ועדה מדעית

1

עידוד וקידום מחקר בכלל תחומי הרוקחות

2

הכוונה מקצועית והקניית ארגז כלים לרוקחים המעניינים לעסוק במחקר ולפרסם

3

איסוף סטטיסטיקות ונתונים מעולם הרוקחות

חברי ועדה מדעית

דר’ רונן שוסטר

דר’ רונן שוסטר

ראש צוות ואימונולוג בכיר
סייטוריזון

דר’ אילנה שומכר

דר’ אילנה שומכר

מגר’ עמרי וולק

מגר’ עמרי וולק

מגר’ מאיה ברלין

מגר’ מאיה ברלין

פרופ’ שרה איל

פרופ’ שרה איל

ד”ר חן פופילסקי

ד”ר חן פופילסקי
גזברית, יו"ר ועדה מדעית

יועצת קלינית בסיגנל אי-הלת'

פרופ’ אלן גרינברג

פרופ’ אלן גרינברג
חבר מועצה, יו"ר ועדת אתיקה

לשעבר מנהל שרותי רוקחות
בית חולים שערי צדק