מטרות ועדה מדעית

1

עידוד וקידום מחקר בכלל תחומי הרוקחות

2

הכוונה מקצועית והקניית ארגז כלים לרוקחים המעניינים לעסוק במחקר ולפרסם

3

איסוף סטטיסטיקות ונתונים מעולם הרוקחות

חברי ועדה מדעית

ד"ר חן פופילסקי

ד"ר חן פופילסקי
גזברית הארגון

ראש הוועדה המדעית
רוקחת בצוות הקיני של חברת Seegnal

פרופ' שרה איל

פרופ' שרה איל

מגר' מאיה ברלין

מגר' מאיה ברלין

פרופ' אלן גרינברג

פרופ' אלן גרינברג
חבר מועצה, יו"ר ועדת אתיקה

לשעבר מנהל שרותי רוקחות
בית חולים שערי צדק

מגר' עמרי וולק

מגר' עמרי וולק

דר' אילנה שומכר

דר' אילנה שומכר

דר' רונן שוסטר

דר' רונן שוסטר

ראש צוות ואימונולוג בכיר
סייטוריזון