מפגש וירטואלי בנושא מתווה רפורמת בתי המרקחת 4.7.23