הקוד האתי שלפניכם גובש בעבודה מאומצת של ועדת האתיקה של הארגון בשיתוף עם ארגונים נוספים, נדון וחודד בוועדת הקוד האתי של המועצה הלאומית לרוקחות ו הוצג גם בפני יו”ר המועצה הלאומית לרוקחות, פרופ’ אמנון הופמן, ומובא כעת לפניכם להערות.

במהלך הכנס השנתי של הארגון, שנערך בחודש שעבר, הצגנו את הקוד במליאת הארגון וכעת אתם מתבקשים להצביע על תוכנו

מקצוע הרוקחות מוסדר ומעוגן בפקודת הרוקחים ובתקנות על פיה ובנהלי משרד הבריאות. העוסקים במקצוע מחוייבים ברישיון המוענק להם על ידי משרד הבריאות לאחר שסיימו לימודים אקדמיים ייעודים שבמסגרתם הם רוכשים ידע רב בנושאים הקשורים בטיפול התרופתי ובייצור תרופות ובין היתר פרמקולוגיה, משגוח רוקחי, ייעוץ ותשאול מטופלים ופרמצבטיקה.

הרוקחות מוגדרת כאחד ממקצועות הטיפול בשירותי הבריאות, כמפורט בתוספת לחוק זכויות החולה שפרסם המנהל , והרוקחים מוגדרים כמטפלים וככאלה הינם עצמאיים וחופשיים להפעיל שיקול דעת מקצועי, אך גם נושאים באחריות לתוצאות פעולותיהם. כמטפלים, הרוקחים חייבים בחובת זהירות ואמונים על מתן טיפול איכותי, בטוח, יעיל ונחוץ.

“אתיקה מקצועית” משמעותה: התנהגות מוסרית ובחירה בדרך הטובה ביותר במסגרת העיסוק במקצוע. עם זאת, אתיקה מקצועית משליכה על התנהגותו של העוסק במקצוע, גם מחוץ לעיסוקו, כאשר להתנהגותו השלכה על עיסוקו במקצוע.

עשרת כללי האתיקה שלפניכם מהווים אבני בוחן, שלאחר שיאומצו ויוטמעו יהיה על הרוקחים להתנהל על-פיהן בעת עיסוקם המקצועי ומחוצה לו. כללים אלו מהווים את “ארגז הכלים” עבור הרוקחים ויסייעו לרוקחים לשמור על עצמאותם בעת מילוי תפקידם.

אני מבקש להודות לפרופ’ אלן גרינברג, יו”ר וועדת האתיקה של הארגון ולחבריה, כמו גם למגר’ הדס רותם על תרומתם לגיבוש ומיסוד הקוד האתי והעלאת המודעות לנושא האתיקה המקצועית.

לחצו כאן להצבעה והערות בטופס אלקטרוני

אנא הקדישו דקות בודדות מזמנכם היקר להעיר ולהאיר על מסמך חשוב זה

לתגובות והערות למסמך, ניתן לפנות ל info@psi.org.il בנושא המייל ציינו “קוד אתי”.
בברכה,

שלכם,
פרופ’ איל שורצברג
יו”ר ארגון הרוקחות בישראל