פורום רוקחי רישום בתעשייה

יעל תומר - רפא
בת אל כהן - רוש
גיל תומר - אוניפארם

למי מיועד הפורום?

הפורום מיועד לרוקחים מהתעשייה העוסקים ברישום: רוקחים ממונים ואנשי רישום העובדים בחברות תרופות או בחברות הנותנות שירותי רגולציה.

מה מטרת הפורום?

אין כמו ההתפתחויות הרגולטוריות התכופות בארץ ובעולם, חקיקה חדשה ועידכוני נהלים, בכדי להמחיש את הצורך בעדכון הידע הנמצא ברשות העוסקים ברישום בתעשייה בישראל. כמו-כן, לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של הרוקחים הממונים ורוקחי הרישום והידע המשתנה בתדירות גבוהה, שליטה במידע חדש תורמת לניהול אפקטיבי יותר של תהליכים, הן מול הרשויות הרלוונטיות והן פנים אירגונית.
הפורום הינו פלטפורמה יחידה במינה המייצרת מסגרת להעברת הרצאות מקצועיות לאנשי רישום מהתעשייה הפרמצבטית, מפגשים עם הרגולטורים השונים, שיתוף בידע המקצועי ועוד.

מה בפורום?

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן

תוכנית פורום רוקחי רישום בתעשייה

16/01/2022

*מפגש פרונטלי משותף לשלושת הפורומים*

פרופ' סטיפנצקי, מנהל בית ספר לרוקחות, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' אילן מתוק, בית הספר לרוקחות, אוניברסיטה עברית

13/02/2022

מפגש זום
ד"ר דניז אינבינדר, מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

עדכוני מחלקת רישום במשרד הבריאות

14/03/2022

מפגש זום
עו"ד זוהר יהלום, שותף בהרצוג -פוקס -נאמן
פעילויות שיווקיות - יח"צ, העלאת מודעות למחלות ומידע לצוותים רפואיים בהקשר המשפטי

eCTD Office חברת.
הצגה (דמו) של פורמט CTD אלקטרוני

10/04/2022

*מפגש זום משותף לשלושת הפורומים*
רינת בכר, מנהלת מחלקת תמרוקים, משרד הבריאות
עדכונים ממחלקת תמרוקים במשרד הבריאות, רפורמה בתמרוקים, עדכון החקיקה בתחום הביוצידים והקמת היחידה לניהול תופעות לוואי

איסלאם אבו באקר, חברת MSS להפצה ברשות הפלסטינית
דרישות ברשות בתחום האיכות, הפרמקוויג'ילאנס והרישום והשלכות על חברות תרופות בישראל

15/05/2022

מפגש זום

ד"ר גיליה פינס, מנהלת היחידה לתכשירים ביולוגיים , מכון לבקורת ותקנים של חומרי רפואה
ד"ר מרינה זמסר, מנהלת מעבדה כימיה פרמצבטית , מכון לבקורת ותקנים של חומרי רפואה


עדכונים מהמעבדה הכימית והמעבדה הביולוגית של המכון לביקורת ותקינה במשרד הבריאות

מג ‘ר ויקטוריה פינקל-פקרסקי, רכזת נושא ארצי (רשות מוסמכת ליבוא)
אמירה עובדיה, מנהלת המחלקה ליבוא פרמצבטיקה וסמים

תכשירי 29ג

19/06/2022

מפגש זום

פיטר בלאו, מייסד ומנכ"ל בלאו שירותים פרמצבטים
Good regulatory pratice – GRP

חדרי שיח בנושאי רישום
פרטים בהמשך

10/07/2022

מפגש זום
ד"ר מורדי רבינוביץ' , חברת Consulting-MR

הערכות כלכליות ותמחור תרופות לסל

11/09/2022

מפגש פרונטלי משותף עם פורום רישום
רחל שימונוביץ
עדכונים מיחידת ה-GMP במשרד הבריאות

מגר' מיקי עופר, רוקח ראשי בחברת BOL
אילו אישורים נדרשים לשיווק קנביס רפואי – ברמת מגדלים, היצרנים,
המפיצים וכו' וברמת המוצרים הספציפיים, מה נדרש לצורך שחרור QA של אצוות קנביס רפואי לשוק, קוי דימיון והבדלים
בהיבטי אבטחת איכות של מוצרי קנביס רפואי לאומת תכשירים רפואיים

13/11/2022

מפגש זום
ישראל נורדיסק נובו חברת, MAPA Department Market Access & Public Affairs Director ,וונר ט
היבטים מסחריים בחברות תרופות המשווקות תכשירים רפואיים בישראל: הסכמי רכש, עבודה מול קופות החולים, התייחסות לסל הבריאות ועוד.

Orgenesis חברת, VP Quality and regulatory ,מזוז ח
Quality and Regulatory Considerations for Personalized Therapy Gene and Cell therapy

11/12/2022

מפגש זום/פרונטלי
(טרם הוחלט)


נציגי מחלקת מעריכי תיקים המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואי, משרד הבריאות

עדכונים מהמכון – תכנים סופיים יתואמו בסמוך למועד המפגש

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן