פורום רוקחים בתעשייה

חברי הועדה המארגנת: יעל תומר, ד"ר גיל תומר

למי מיועד הפורום?

כשמו כן-הוא, הפורום מיועד לרוקחים מהתעשייה כגון: רוקחים ממונים, רוקחי רישום, רוקחים אחראיים (QPs) והבטחת איכות העובדים
בחברות תרופות או בחברות הנותנות שירותים.

מה מטרת הפורום?

אין כמו ההתפתחויות הרגולטוריות התכופות בארץ ובעולם, חקיקה חדשה ועידכוני נהלים, בכדי להמחיש את הצורך בעדכון הידע הנמצא
ברשות הרוקחים בתעשייה בישראל. כמו-כן, לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של רוקחים אלו והידע המשתנה בתדירות גבוהה,
שליטה במידע חדש תורמת לניהול אפקטיבי יותר של תהליכים, הן מול הרשויות הרלוונטיות והן פנים אירגונית.
הפורום הינו פלטפורמה יחידה במינה המייצרת מסגרת להעברת הרצאות מקצועיות לרוקחים מהתעשייה הפרמצבטית, מפגשים עם
הרגולטורים השונים, שיתוף בידע המקצועי ועוד.

מה בפורום?

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בתאריכים המפורטים בין השעות 16:00 ל- 19:00.
המפגשים יערכו ב”מכון ללימודי ארץ ישראל היפה (יפה לי)” בשדרות רוקח בתל-אביב. במהלך המפגשים ינתן למשתתפים כיבוד קל.
עלות ההשתתפות בפורום הינה 3,000 ש”ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2020.
ההרשמה אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים. מספר המקומות מוגבל.

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן

תוכנית פורום רוקחים בתעשייה

19/01/2020

מגר' מירי טריינין, רוקחת מחוזית, לשכת הבריאות מחוז ת"א, משרד הבריאות

שחיקה בקרב רוקחים בתעשייה

16/02/2020

עו"ד זוהר יהלום, שותף בהרצוג פוקס נאמן

סקירת פסקי דין מעולם הפארמה

22/03/2020

מריה רובין, סמנכ"לית איכות, פוליפיד

התפתחות של סטרט אפ במונחי איכות

מגר' אפרת סטרוגו, סטרוגופארם

כלים להתנהלות יעילה של רוקח הרישום בתוך אירגון ומול הרשות.

10/05/2020

טל מורגנשטיין, מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות

סל הבריאות

14/06/2020

שולמית עטרי גורליק, רכזת ארצית פיקוח תנאי ייצור נאותים (קנביס), IMC-GMP , משרד הבריאות

תנאי איכות נאותים בהקשר לייצור קנביס (קבלת חו"ג, ייצור, אריזה, בדיקה, שינוע, אחסון, שחרור ועוד)

12/07/2020

ד"ר נדב שפר, מנהל אגף ציוד רפואי (אביזרים ומכשירים רפואיים אמ"ר), משרד הבריאות; בית הספר להנדסה רפואית, המכללה האקדמית להנדסה "אפקה" בתל אביב

שינויים בדרישות האירופיות בהקשר לציוד רפואי וההשלכות על הרישום בישראל ;
דגשים, הבהרות ועדכונים שוטפים לגבי הדרישות הרגולטוריות מציוד רפואי בישראל.

06/09/2020

**שם המרצה יפורסם בהמשך

משבר תקשורתי: סכנה או הזדמנות? מפגש משותף עם פורום פרמקוויג'ילנס
הכלים הנדרשים לניהול מוצלח של משבר תקשורתי. עדות ממקור ראשון כיצד חברת תרופות צריכה להכין עצמה לקראת משבר ודוגמאות לאירועים שהתרחשו בעבר, הן בתחום התרופות והן בתחומים דומים

18/10/2020

ד"ר ורד בן נעים, ד"ר רמי קריב

עדכונים ממחלקת מעריכי תיקים במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות

15/11/2020

טל לביא, סגן מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי, היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), משרד הבריאות

דרישות משרד הבריאות לתכשירי קנביס רפואי וסקירת המצב בישראל מאז הוקמה היחידה לקנביס רפואי.

20/12/2020

ד"ר דניז אינבינדר, מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

עדכוני עלונים
רישום תכשירים חדשים

מבנה המפגשים:

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בתאריכים המפורטים בין השעות 16:00 ל- 19:00.

מיקום המפגשים:

המפגשים יערכו ב"מכון ללימודי ארץ ישראל היפה (יפה לי)" בשדרות רוקח בתל-אביב.

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן