פורום רוקחים בתעשייה

חברי הועדה המארגנת: יעל תומר, ד"ר גיל תומר

למי מיועד הפורום?

כשמו כן-הוא, הפורום מיועד לרוקחים מהתעשייה כגון: רוקחים ממונים, רוקחי רישום, רוקחים אחראיים (QPs) והבטחת איכות העובדים
בחברות תרופות או בחברות הנותנות שירותים.

מה מטרת הפורום?

אין כמו ההתפתחויות הרגולטוריות התכופות בארץ ובעולם, חקיקה חדשה ועידכוני נהלים, בכדי להמחיש את הצורך בעדכון הידע הנמצא
ברשות הרוקחים בתעשייה בישראל. כמו-כן, לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של רוקחים אלו והידע המשתנה בתדירות גבוהה,
שליטה במידע חדש תורמת לניהול אפקטיבי יותר של תהליכים, הן מול הרשויות הרלוונטיות והן פנים אירגונית.
הפורום הינו פלטפורמה יחידה במינה המייצרת מסגרת להעברת הרצאות מקצועיות לרוקחים מהתעשייה הפרמצבטית, מפגשים עם
הרגולטורים השונים, שיתוף בידע המקצועי ועוד.

מה בפורום?

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בתאריכים המפורטים בין השעות 16:00 ל- 19:00.
המפגשים יערכו ב"מכון ללימודי ארץ ישראל היפה (יפה לי)" בשדרות רוקח בתל-אביב. במהלך המפגשים ינתן למשתתפים כיבוד קל.
עלות ההשתתפות בפורום כוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2019.
עלות ההשתתפות בפורום הינה 3,000 ש"ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2019.
ההרשמה אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים. מספר המקומות מוגבל.

תוכנית פורום רוקחים בתעשייה

06/01/2019

GDPR
עו"ד יורם ליכטנשטיין, מוסמך הגנת הפרטיות באירופה e/cipp

מדיניות הגנת המידע והפרטיות האירופית. מדריך לעקרונות שעומדים בבסיסה ומשפיעים עלינו.

12/02/2019

עדכוני המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי, אגף הרוקחות
מגר' עינת גורליק, מנהלת המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי במשרד הבריאות

במסגרת המפגש תינתן סקירה על עבודת המחלקה בשנה החולפת, נתונים עדכניים, עדכון נהלים, מקרים
מיוחדים ותוכניות לעתיד. בסיום ההרצאה יתקיים דיון פתוח ותינתן אפשרות לשאלות המשתתפים.

10/03/2019

GMP, GDP
יפית טולדנו, יועצת איכות

דגשים לקראת מבדקים ועוד

07/04/2019

הבטחת איכות בחברה ביוטכנולוגית
נמרוד ליאו, מנהל הבטחת ובקרת איכות, חברת MediWound

היבטי איכות משלב הפיתוח ועד לשלב שחרור מסחרי לשוק

12/05/2019

מגמות טכנולוגיות בעולם האיכות והרגולציה
דורון סיטבון, מנכ"ל חברת Compliance D

סקירת התמורות והמגמות הטכנולוגיות בניהול האיכות בעולם הפארמה. שיחה על ההשפעה הצפוייה של מהפכת
המידע, Data Big ,Health Digital ,Analytics ובינה מלאכותית על עבודת היומיום של רוקחים בתעשייה.

16/06/2019

עדכוני המחלקה להערכת תיקים
ד"ר רמי קריב, סגן מנהל המכון - תכשירים כימיים, מכון לבקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות.

פגישה עם מעריכי התיקים השונים ועדכונים מהמחלקה.

08/09/2019

סימני מסחר ופטנטים

ד"ר נועם מושקין, חברת A

27/10/2019

רישום תכשירים במשרד החקלאות (לא סופי)
ד"ר אירה שניר, פיקוח תכשירים וטרינריים, השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות

סקירה על הדרישות והמצופה מבעלי רישום בהקשר לרישום תכשירים במשרד החקלאות (למשל תכשיר הדברה לחיות מחמד).

17/11/2019

חומרים פעילים
ד"ר טל הראל-הלפרין, טבע.
Director, New products, Regulatory Affairs/ TAPI

DMF בארצות הברית ובאירופה, CEP ,קרוס ולידציות, השלכות מהחומר הפעיל לתכשיר הרפואי וכו'

08/12/2019

1 .נוהל פרסומות
ליאת ישראלי. מחלקת רישום, אגף הרוקחות במשרד הבריאות.
2 .נוהל אריזות, נוהל 9 ונוהל 118
מגר' ענת סופר, מחלקת רישום (בקרה רוקחית), אגף הרוקחות במשרד הבריאות.

נוהל פרסומות - דרישות עדכניות במסגרת נוהל הפרסומות המעודכן,
נוהל אריזות, נוהל 9 ונוהל 118 - דוגמאות ודגשים בהקשר להגשות של אצוות על פי נוהל 9 ונוהל 118 ,כמו גם דרישות לסימונים על אריזות, כולל גלוטן, כשרות, אריזות GSL ,וכו

מבנה המפגשים:

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בתאריכים המפורטים בין השעות 16:00 ל- 19:00.

מיקום המפגשים:

המפגשים יערכו ב"מכון ללימודי ארץ ישראל היפה (יפה לי)" בשדרות רוקח בתל-אביב.