פורום רוקחים בתעשייה

חברי הועדה המארגנת: יעל תומר, ד"ר גיל תומר

למי מיועד הפורום?

הפורום מיועד לרוקחים מהתעשייה העוסקים ברישום: רוקחים ממונים ואנשי רישום העובדים בחברות תרופות או בחברות הנותנות שירותי רגולציה.

מה מטרת הפורום?

אין כמו ההתפתחויות הרגולטוריות התכופות בארץ ובעולם, חקיקה חדשה ועידכוני נהלים, בכדי להמחיש את הצורך בעדכון הידע הנמצא ברשות העוסקים ברישום בתעשייה בישראל. כמו-כן, לנוכח האחריות הרבה המוטלת על כתפיהם של הרוקחים הממונים ורוקחי הרישום והידע המשתנה בתדירות גבוהה, שליטה במידע חדש תורמת לניהול אפקטיבי יותר של תהליכים, הן מול הרשויות הרלוונטיות והן פנים אירגונית.
הפורום הינו פלטפורמה יחידה במינה המייצרת מסגרת להעברת הרצאות מקצועיות לאנשי רישום מהתעשייה הפרמצבטית, מפגשים עם הרגולטורים השונים, שיתוף בידע המקצועי ועוד.

מה בפורום?

הפורום יכלול סידרה של עשרה מפגשים שיתקיימו בימי ראשון בדרך כלל, בתאריכים המפורטים כאן,  בין השעות 16:00 ל- 19:00.

לאור אי הוודאות בהקשר להתנהלות בנסיבות שמוכתבות לנו בגין וירוס הקורונה, ייתכן וחלק או כל המפגשים ייערכו בזום. החלטות בנושא זה יתקבלו כתלות בהנחיות הממשלה שיהיו תקפות במועדי המפגשים שנקבעו. ככל שכן יתקיימו מפגשים פנים אל פנים, הם יערכו באתר שפרטים אודותיו יפורסמו במועד מאוחר יותר ובמהלך מפגשים אלו יינתן למשתתפים כיבוד קל.

 

עלות ההשתתפות בפורום הינה 3,000 ש”ח וכוללת דמי חבר בארגון הרוקחות בישראל לשנת 2021.

ארגון הרוקחות מציע הטבות בתשלום המפורטות בטופס ההרשמה המצורף. בכדי להירשם לפורום יש לשלוח את טופס ההרשמה המצורף או להירשם דרך אתר ארגון הרוקחות. ההרשמה היא אישית ורק מי שנרשם יורשה להיכנס למפגשים. מספר המקומות מוגבל.

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן

תוכנית פורום רוקחים בתעשייה

17/01/2021

**שם המרצה יפורסם בהמשך

14/02/2021

עו"ד יואל ליפשיץ, סמנכ"ל רגולציה, חברת מדיסון פארמה

ניהול משא ומתן תוך מתן דגש על מו"מ מול הרגולטור

14/03/2021

ד"ר קתרין אלה, מנהלת המחלקה לניסויים קליניים, משרד הבריאות

ניסויים קליניים

מפגש משותף לשלושת הפורומים

18/04/2021

טל מורגנשטיין, מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות

סל הבריאות

23/05/2021

**שם המרצה יפורסם בהמשך

13/06/2021

ד"ר שגב שני

חשיבות שרשרת ההספקה - מלאי ברזל, הפסקות שיווק ויבוא ב- 29

10/10/2021

דלית פוקס, צח בכר

רישום ארצות הברית

14/11/2021

ד"ר דניז אינבינדר, מנהלת המחלקה לרישום תכשירים רפואיים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות

עדכונים ממחלקת רישום – תכנים סופיים יתואמו בסמוך למועד המפגש

12/12/2021

רינת בכר, מנהלת מחלקת תמרוקים, משרד הבריאות

עדכונים ממחלקת תמרוקים במשרד הבריאות

מפגש משותף עם פורום PV

סילבוס הקורס בגרסה להדפסה לחצו כאן